Menu

Beheersing van de werkprocessen

Tasche Staalbouw en Tasche Stalen Trappen werken al jaren conform het certificatieschema VCA* 2008/5.1 (Veiligheid) en de NEN normeringen 1090-1 en 1090-2 (eisen aan staalconstructies).

Vanuit de markt kwam steeds meer de vraag om over een kwaliteits- en milieumanagementsysteem conform ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015 te beschikken waardoor ook de kwaliteits- en milieuprestaties van het bedrijf inzichtelijk worden.

Tasche Staalbouw en Tasche Stalen Trappen hebben in samenwerking met Bavo te Albergen o.l.v. Elise Brand het afgelopen jaar het implementatietraject uitgevoerd.

Ook het VCA handboek is het afgelopen jaar geüpdatet naar de nieuwe versie VCA* 2017/6.0.

In Juni 2021 heeft KIWA aan de hand van meerdere certificatieaudits vastgesteld dat Tasche Staalbouw en Tasche Stalen Trappen aan alle gestelde eisen voldoen en zijn de certificaten VCA 2017/6.0, ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015 toegekend.

We zijn hier als bedrijf bijzonder trots op, met dank aan onze medewerkers!

Staalbouw