Menu

Tasche Staalbouw Certificaten

Beheersing van de werkprocessen met Kwaliteits-, Milieu- en Veiligheid op een hoog niveau.

Tasche Staalbouw en Tasche Stalen Trappen werken al jaren conform het certificatieschema VCA* 2008/5.1 (Veiligheid) en de NEN normeringen 1090-1 en 1090-2 (eisen aan staalconstructies).

Vanuit de markt kwam steeds meer de vraag om over een kwaliteits- en milieumanagementsysteem conform ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015 te beschikken waardoor ook de kwaliteits- en milieuprestaties van het bedrijf inzichtelijk worden.
Ook het VCA handboek is het afgelopen jaar geüpdatet naar de nieuwe versie VCA* 2017/6.0.
In Juni 2021 heeft KIWA aan de hand van meerdere certificatieaudits vastgesteld dat Tasche Staalbouw en Tasche Stalen Trappen aan alle gestelde eisen voldoen en zijn de certificaten VCA 2017/6.0, ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015 toegekend.

We zijn hier als bedrijf bijzonder trots op, met dank aan onze medewerkers!

Staalbouw